Ovim dokumentom se uređuju odnosi Udruge Muzika u koracima (u nastavku udruga Mook) i roditelja/skrbnika djeteta prijavljenog u programe Glazbenih radionica ili samog polaznika ako je punoljetan (u nastavku roditelj/polaznik) koji se odvijaju u organizaciji udruge Mook u prostoru mjesnog odbora Milohnić, Milohnić bb, otok Krk.

Udruga Mook će za svakog polaznika Glazbenih radionica organizirati program kako je naveden na web stranici udruge www.muzikaukoracima.hr

Od  polaznika programa Glazbenih radionica očekuje se pristojno ponašanje, neometanje kolega u nastavi, pažnja prilikom rukovanja s instrumentima te želja za učenjem i  radom kao i poštivanje i slušanje mentora voditelja radionica.

Udruga Mook jamči da će sve programe voditi renomirani stručnjaci vrhunske naobrazbe.

Svi polaznici programa Glazbenih radionica dobit će diplome na završetku ciklusa predavanja od 20 sati.

U okviru pohađanja Glazbenih radionica polaznici sudjeluju i obavljaju aktivnosti na vlastitu odgovornost i na odgovornost roditelja za maloljetnike te u slučaju ozljede ili nesreće na satima radionica, mentor ili udruga Mook nisu odgovorni i protiv njih se ne može voditi bilo kakav sudski spor, te je roditelj/polaznik suglasan s navedenom stavkom.

Isto se odnosi na bilo kakvu vrstu oštećenja privatnog instrumenta polaznika.

Prijava za programe Glazbenih radionica je potpuna i pravovaljana nakon ispunjenja on-line ili tiskane prijavnice te i/ili plaćanja cijelog iznosa ili prve rate te se dolazak na prvi termin odabranog programa Glazbenih radionica smatra bezuvjetnim slaganjem s ovdje navedenim Općim uvjetima poslovanja. Opći uvjeti poslovanja  bit će Vam poslani nakon ispunjavanja on-line prijavnice na Vašu e-mail adresu.

Obzirom da su mjesta u programima ograničena, prijava na Glazbene radionice  odnosi se na ciklus od 20 sati.

Način plaćanja je za programe Music star(t) i Nikad nije kasno jednokratno za cijeli ciklus 1.200 kn (jedan mjesec gratis), a za plaćanje na rate 240 kn mjesečno u periodu od 6 mjeseci (prosinac 2020.-svibanj 2021.)

Za programe Gitara je zakon i Crno bijeli svijet jednokratno plaćanje za cijeli ciklus je 3.000 kn (jedan mjesec gratis) a za plaćanje na rate 600 kn mjesečno u periodu od 6 mjeseci (prosinac 2020.- svibanj 2021.)

Plaćanje se vrši na transakcijski račun Udruge Mook nakon izvršene prijave. Uplata se vrši najkasnije do 10. u tekućem mjesecu ako je plaćanje na rate, a uplate na cijeli iznos do 10.12.2020. g.

Upute za plaćanje nalaze se na web stranici Udruge  www.muzikaukoracima.hr i/ili ste ih zaprimili u e-mail potvrdi on-line prijave.

U slučaju prijevremenog odustajanja za polaznike koji su izvršili jednokratnu uplatu cijelog iznosa programa koji pohađaju:

  • Odustajanje do 5. sata – povrat novca u iznosu 50% cjelokupnog iznosa.
  • Odustajanje od 6. sata nadalje – polaznik nema pravo na povrata novca.

U slučaju prijevremenog odustajanja za polaznike koji plaćaju mjesečno na rate cjelokupni iznos programa kojeg pohađaju:

  • Odustajanje do 3. sata- polaznik nema pravo povrata iznosa uplate prve rate.
  • odustajanje od 4. do 5. sata  – polaznik ili njegov zakonski skrbnik/roditelj dužni su podmiriti razliku do polovice vrijednosti programa odabrane Glazbene radionice.
  • odustajanje od 6. sata na dalje- polaznik ili njegov zakonski skrbnik/roditelj dužni su podmiriti ostatak cjelokupnog iznosa programa Glazbene radionice koji pohađaju

Svi podatci navedeni u prijavnici smatraju se ispravnima i roditelj/polaznik putem on line privole potvrđuje njihovu točnost.

Udruga Mook pridržava pravo raskida suradnje s roditeljem/polaznikom u slučaju da polaznik ometa programe Glazbenih radionica ili ne poštuje pravila ponašanja ranije navedena.

Udruga Mook pridržava pravo promjene termina održavanja programa Glazbenih radionica obzirom na školske praznike ili blagdane te se obvezuje iste nadoknaditi u najkraćem mogućem roku u skladu sa ciklusom od 20 sati.