Ovim dokumentom se uređuju odnosi Udruge Muzika u koracima (u nastavku udruga Mook) i roditelja/skrbnika djeteta prijavljenog u programe radionica ili samog polaznika ako je punoljetan (u nastavku roditelj/polaznik) koji se odvijaju u organizaciji udruge Mook u prostoru mjesnog odbora Milohnić, Milohnić bb, otok Krk.

Udruga Mook će za svakog polaznika radionica organizirati program kako je naveden na web stranici udruge www.muzikaukoracima.hr

Od  polaznika programa radionica očekuje se pristojno ponašanje, neometanje kolega u nastavi, pažnja prilikom rukovanja s instrumentima i opremom te želja za učenjem i  radom kao i poštivanje i slušanje mentora voditelja radionica.

Udruga Mook jamči da će sve programe voditi renomirani stručnjaci vrhunske naobrazbe.

Svi polaznici programa radionica dobit će diplome na završetku ciklusa predavanja.

U okviru pohađanja radionica polaznici sudjeluju i obavljaju aktivnosti na vlastitu odgovornost i na odgovornost roditelja za maloljetnike te u slučaju ozljede ili nesreće na satima radionica, mentor ili udruga Mook nisu odgovorni i protiv njih se ne može voditi bilo kakav sudski spor, te je roditelj/polaznik suglasan s navedenom stavkom.

Isto se odnosi na bilo kakvu vrstu oštećenja privatnog instrumenta polaznika.

Prijava za programe radionica je potpuna i pravovaljana nakon ispunjenja on-line i plaćanja prve rate te se dolazak na prvi termin odabranog programa radionica smatra bezuvjetnim slaganjem s ovdje navedenim Općim uvjetima poslovanja. Opći uvjeti poslovanja  bit će Vam poslani nakon ispunjavanja on-line prijavnice na Vašu e-mail adresu.

Način plaćanja za programe Music star(t), Nikad nije kasno i Vokalni ansambl “Mook” je plaćanje na rate i iznosi 264 kn / *35 €  mjesečno u periodu od listopada 2022. do lipnja 2023..

Za programe Gitara je zakon, Crno bijeli svijetMandolinaUhvati ritam i Harmonika na najjače plaćanje je na rate koje iznose 660 kn / *88 € mjesečno u periodu od listopada 2022. do lipnja 2023..

Za programe Baletna Čarolija i Koraci u muzici plaćanje je na rate koje iznose 528 kn / *70 € mjesečno u periodu od listopada 2022. do lipnja 2023. dok za program Individualne radionice Plešem! plaćanje na rate iznosi 660 kn / 88 € mjesečno u periodu od listopada 2022. do lipnja 2023..

Za program Pokreni se uz glazbu plaćanje se vrši u mjesečnim ratama u iznosu od  230 kn / *30 € za pohađanje dva puta tjedno radionice po izboru (označiti u prijavi) za programe Muzika kroz korake elanaJaki izvana- Jači iznutraNikad nije kasno za vitalnost.

Plaćanja se vrše na transakcijski račun Udruge Mook nakon izvršene prijave. Uplata se vrši najkasnije do 10. u tekućem mjesecu ako je plaćanje na rate, a uplate na cijeli iznos do 10. u mjesecu u kojem je započelo pohađanje programa.

Upute za plaćanje nalaze se na web stranici Udruge  www.muzikaukoracima.hr i/ili ste ih zaprimili u e-mail potvrdi on-line prijave.

U slučaju prijevremenog odustajanja za polaznike koji plaćaju mjesečno na rate cjelokupni iznos programa kojeg pohađaju:

  • Odustajanje do 3. sata- polaznik nema pravo povrata iznosa uplate prve rate.
  • odustajanje od 4. do 5. sata  – polaznik ili njegov zakonski skrbnik/roditelj dužni su podmiriti razliku do polovice vrijednosti programa odabrane radionice.
  • odustajanje od 6. sata na dalje- polaznik ili njegov zakonski skrbnik/roditelj dužni su podmiriti ostatak cjelokupnog iznosa programa radionice koji pohađaju

Svi podatci navedeni u prijavnici smatraju se ispravnima i roditelj/polaznik putem on line privole potvrđuje njihovu točnost.

Udruga Mook pridržava pravo raskida suradnje s roditeljem/polaznikom u slučaju da polaznik ometa programe radionica ili ne poštuje pravila ponašanja ranije navedena.

Udruga Mook pridržava pravo promjene termina održavanja programa radionica obzirom na školske praznike ili blagdane.


* Fiksni tečaj iznosi: 1 € = 7,53450 kn