PRIVOLA

Kao nositelj roditeljske odgovornosti ili odgovorna osoba koja ispunjava sve zakonske pretpostavke u smislu poslovne i druge sposobnosti za davanje predmetne privole, dobrovoljno, prisebno, informirano i nedvosmisleno izražavam svoju suglasnost Voditelju obrade osobnih podataka Udruge Muzika u koracima, Brzac 97, Krk za obradu osobnih podataka koji se odnose na mene i/ili moje dijete.

Dajem ovu Privolu u odnosu na nastavno navedene osobne podatke:

  1. ime i prezime djeteta ili mene, datum rođenja, adresa, OIB
  2. fotografije, snimke, video i audio zapise djeteta nastale tijekom odvijanja radionica udruge Muzika u koracima
  3. izdavanje potvrde o pohađanju programa radionice

u svrhu organizacije rada Udruge Muzika u koracima.

Upoznat sam da je pravna osnova za ovu obradu podataka privola ispitanika.
Ispitanik ovom Privolom dopušta Voditelju da može osobne podatke koristiti u svrhe za koje su dani na način:

  • da se osobni podaci naznačeni u ovoj Privoli mogu upisati u evidencije obrade podataka koju vodi Udruga Muzika u koracima
  • da ih Udruga Muzika u koracima radi javne objave proslijedi podizvršiteljima obrade podataka (internet providerima, održavateljima servera i slično), mrežnim stranicama Udruge Muzika u koracima te na društvenim mrežama Udruge Muzika u koracima. Osobni podaci bit će javno objavljeni ako za to postoji potreba te pohranjeni trajno u statističke i arhivske svrhe Udruge Muzika u koracima odnosno do povlačenja Privole, u kojem slučaju će biti obrisani sukladno zakonu.
  • Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („NN“. br. 42/18.) dajem privolu (suglasnost) radionicama da zbog obavljanja redovitih poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti, može prikupiti, obrađivati i koristiti moje osobne podatke fotografije, audio i video zapise te ih objavljivati na mrežnoj stranici Udruge Muzika u koracima, tiskanim materijalima te društvenim mrežama i kanalima. Ova privola daje se u svrhu dokaza zakonitosti obrade osobnih podataka i važeća je do trenutka osobnog povlačenja.

Upoznat/a sam sa pravom da u svakom trenutku mogu povući danu Privolu i da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na ovoj Privoli prije nego je ona povučena, da od Voditelja zatražim pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje podataka, ograničavanje obrade, s pravom na ulaganje prigovora na obradu, pravom na prenosivost podataka, pravom na podnošenje prigovora nadležnom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) te postavljanjem upita službeniku za zaštitu podataka Voditelja na elektroničku poštu: udruga.mook@gmail.com s naznakom „za službenika za zaštitu podataka“ ako smatram da je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka te putem kojeg e-maila mogu i povući danu Privolu.

Ova Privola daje se u svrhu dokaza zakonitosti obrade osobnih podataka i važeća je do trenutka povlačenja, nakon čega će se podaci iz iste evidentirati isključivo u cilju dokazivanja dane Privole.

hrCroatian