Privola za članstvo u Udruzi Mook

Informiran/informirana sam da se navedeni osobni podaci prikupljaju isključivo u svrhu vođenja popisa članova/članica udruge sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17). Uvid u prikupljene podatke ima udruga Muzika u koracima, koja se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te ih koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu. Udruga Muzika u koracima izjavljuje da prikupljene osobne podatke neće ostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama.

Suglasan/suglasna sam da udruga Muzika u koracima koristi navedene podatke za navedenu svrhu te za informiranje o aktivnostima i slanje obavijesti o radu Udruge, što potvrđujem ispunjavanjem i slanjem ove online pristupnice.

Slanjem ove pristupnice potvrđujem istinitost svih navedenih podataka te da sam pročitao/pročitala odredbe Statuta udruge Muzika u koracima i u potpunosti sam suglasan/suglasna s istim.

NAPOMENA: Ispunjavanjem ove pristupnice dajem svoju privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka mene osobno ili mog djeteta/štićenika od strane udruge Muzika u koracima u svrhu članstva u udruzi Muzika u koracima.

Za buduće nominalne (maloljetne) članove roditelj/skrbnik ispunjava pristupnicu te njenim slanjem potvrđuje da je u potpunosti suglasan/suglasna s upisom nominalnog člana u udrugu Muzika u koracima te upoznat s njegovim pravima i obvezama.

hrCroatian