Poštovani posjetitelji,
udruga Muzika u koracima (u tekstu: Udruga) posebnu pažnju posvećuje zaštiti Vaših osobnih podataka i njihovoj sigurnosti. Pravila o zaštiti podataka (u tekstu: Pravila), koja Vam donosimo u nastavku, odnose se na zaštitu Vaših podataka prilikom posjeta web stranice udruge na adresi www.muzikaukoracima.hr. Ista se mogu mijenjati s obzirom na promjenu pravilnika, a ako bude značajnih promjena o istima ćemo Vas obavijestiti na našim web stranicama.

Pravilima je regulirano prikupljanje podataka, obrada i postupci koje koristimo te prava korisnika prilikom obrade podataka od strane udruge. Za pitanja vezana uz zaštitu Vaših podataka kontaktirajte nas putem e-pošte udruga.mook@gmail.com ili poštom Udruga Muzika u koracima; Brzac 97, 51500 Krk.

1. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I NAČELA NA KOJIMA TEMELJIMO SVOJU OBRADU

Prilikom učlanjivanja, prijave na Glazbeni kamp ili druge projekte udruga će od Vas zatražiti određene osobne podatke: ime i prezime, OIB, spol, datum rođenja, zanimanje, adrese pošte/e-pošte, broj telefona/mobitela. Osobni podaci su sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Za korištenje web stranice nije obvezna prijava, niti članstvo u Udruzi. Moguće je prikupljanje pojedinih podataka, poput IP adrese, radi pružanja usluge i poboljšanja korisničkog iskustva.

Ako ste samo posjetitelj naše web stranice i pregledavate ju prikupljamo Vaše osobne podatke u obliku IP adrese. Takve osobne podatke prikupljamo, sukladno GDPR-u, zbog sigurnosnih razloga poput sprečavanja neovlaštenog korištenja računala, internet prijevara i slično.
Vaše osobne podatke ne prikupljamo kada posjetite ovu web stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete podatke putem jednog od dostupnih obrazaca za određenu svrhu (pristupnica, prijavnica i sl.) i time dajete Vašu privolu na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka u navedene svrhe. Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola.
Vaše osobne podatke ne prodajemo niti zlorabimo na bilo koji način.
Vaše osobne podatke nikada ne dijelimo s trećom osobom u svrhe promidžbe treće osobe.
Prikupljene podatke nećemo ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obaveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka. Za čuvanje osobnih podataka odgovoran je Koordinator udruge.

2. KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačić je datoteka koja se sprema na Vašem računalu ili mobilnom uređaju kad posjetite određeno web mjesto. Pomoću kolačića pamte se vaše radnje i postavke tijekom određenog razdoblja.
Nastavkom korištenja naše web stranice dajete privolu za uporabu kolačića.
Kolačiće isto tako možete blokirati, međutim ako postavke svog internetskog preglednika postavite tako da blokiraju sve kolačiće možda Vam neće biti dopušten pristup svim ili nekim dijelovima naše web stranice.

3. KAKO ŠTITIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke pohranjujemo na vlastitim poslužiteljima u Republici Hrvatskoj.
Svi podaci prikupljeni fizičkim putem (privole, suglasnosti , ugovori i druga za rad potrebna dokumentacija) pohranjuju se u skladu s odgovarajućim standardima sigurnosti. Na našem webu već je instaliran SSL certifikat. Glavna zadaća SSL certifikata je da osigura siguran prijenos podataka od web preglednika posjetitelja do poslužitelja gdje se nalaze web stranice. Siguran prijenos podataka znači da su podaci između web preglednika i poslužitelja na kojem se nalaze web stranice kriptirani. Time se sprječava neovlašteno presretanje podataka, odnosno onemogućuje se neovlašteno preusmjeravanje prometa u svrhu krađe informacija.

4. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Uzimajući u obzir svrhu prikupljanja podataka udruga Muzika u koracima Vaše podatke čuva onoliko koliko je to predviđeno određenim pozitivnim propisom važećim na teritoriju Republike Hrvatske ili Pravilnikom o čuvanju dokumenata kao i dodatne 3 godine roka za zastaru potraživanja naknade. Istekom spomenutih rokova čuvanja Vaše osobne podatke brišemo. U svakom trenutku možete zatražiti brisanje podataka na email udruga.mook@gmail.com

5. DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

S obzirom na djelatnosti udruge Muzika u koracima, Vaše osobne podatke možemo dijeliti s našim izvršiteljima obrade, organizacijama s kojima surađujemo u sklopu organiziranja tečajeva, radionica ,seminara, priredaba ili koncerata. Udruga Muzika u koracima vodit će računa da sa suradnicima ima zaključene odgovarajuće ugovore koji sadrže odredbe o zaštiti osobnih podataka.

6. OTKRIVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Udruga Muzika u koracima podijelit će ili otkriti Vaše osobne podatke samo kako bi ispunila neku zakonsku obvezu ili kako bi ostvarila svoja ili Vaša prava ili osigurala sigurnost. To uključuje razmjenu informacija s tijelima javne vlasti uključujući sudska tijela i organizacije za sprečavanje informacijskih prijevara.

7. VANJSKE POVEZNICE

Na svojoj web stranici www.muzikaukoracima.hr može postaviti poveznice svojih poslovnih partnera i suradnika. Kada slijedite bilo koju od tih stranica, imajte u vidu da se na te web stranice primjenjuju njihova vlastita pravila o sigurnosti te da udruga Muzika u koracima ne snosi nikakvu odgovornost vezano uz ta pravila.

8. VAŠA PRAVA PREMA UREDBI

Naši korisnici u svakom trenutku imaju sljedeća prava prema OUZP-u od 25. svibnja 2018.:
pravo na pristup podacima i uvid u podatke
pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
pravo na povlačenje privole
pravo na podnošenje prigovora
pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni

9. KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI

Zahtjeve vezane uz ova Pravila o privatnosti možete ostvariti na sljedeće načine:
putem e- mail adrese: udruga.mook@gmail.com
putem pošte na adresu Brzac 97, 51500 Krk

10. NADZORNO TIJELO

Ako niste zadovoljni načinom na koji rukujemo Vašim osobnim podacima imate pravo kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
Pristupom i korištenjem ovih internet stranica prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja, i uvjeta upotrebe. Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe web stranica udruge Muzika u koracima ili u vezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

hrCroatian