Ovim dokumentom se uređuju odnosi Udruge Muzika u koracima (u nastavku udruga Mook) i roditelja/skrbnika djeteta prijavljenog u programe Glazbenog kampa ili samog polaznika ako je punoljetan (u nastavku roditelj/polaznik) koji se u organizaciji udruge Mook odvija u periodu od 01.04. – 7.04.2024. (u nastavku programi GITARA 2024 I MUSIC IN STEPS) i 02.04.-6.04. (u nastavku program Music in steps junior ) u suradnji sa TZ općine Punat. Smještaj i puni pansion osigurani su u suradnji s Omladinskim odmaralištem Punat, a nastava će se održavati u OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Krk – Područna škola Punat.

Udruga Mook će za svakog polaznika određenog programa Glazbenog kampa organizirati u suradnji s
partnerima:

 1. GITARA 2024 i MUSIC IN STEPS – smještaj i puni pansion u Omladinskom odmaralištu Punat
  – 24satni nadzor mentora i volontera
  – Normu sati GITARA 2024 i MUSIC IN STEPS programa opisanu na web stranici udruge
 2. MUSIC IN STEPS junior – Normu sati program Music in Steps junior opisanu na web stranici
  udruge
  Od polaznika svih programa Glazbenog kampa očekuje se pristojno ponašanje, neometanje
  kolega u nastavi, pažnja prilikom rukovanja s instrumentima te želja za učenjem i radom kao i
  poštivanje i slušanje mentora voditelja radionica.

Za polaznike programa GITARA 2024 i MUSIC IN STEPS obavezno je poštivanje kućnog reda Omladinskog odmarališta punat, ul.pod Topol 12, 51521, Punat. Za sve polaznike programa Glazbenog kampa obavezno je poštivanje kućnog reda i pravila ponašanja za vrijeme nastave u OŠ „Fran Krsto Frankopan“, Krk – Područna škola Punat.

Za sve informacije o polaznicima programa GITARA 2024 i MUSIC IN STEPS roditelji polaznika programa mogu nazvati prof. Čolović na 091 975 4064 ili Eni Molnar Božić na 091 203 0855 svaki dan od 21:00 – 22:00 sata.

Obzirom da je cijeli dan aktivan u učenju, naše nastojanje je da se djeca čim više međusobno druže tako da je preporuka da mobitele ne koriste tokom dana ali to je na volju svakom od sudionika u dogovoru s roditeljima.

Udruga Mook jamči da će sve programe voditi renomirani stručnjaci vrhunske naobrazbe.

Svi polaznici programa Glazbenog kampa dobit će diplome o sudjelovanju koje će im biti uručene na svečanom završnom koncertu (točno vrijeme i lokacija manifestacije bit će objavljeni naknadno).

U okviru pohađanja programa Glazbenog programa polaznici sudjeluju i obavljaju aktivnosti na vlastitu odgovornost i na odgovornost roditelja za maloljetnike te u slučaju ozljede ili nesreće mentor ili udruga Mook nisu odgovorni i protiv njih se ne može voditi bilo kakav sudski spor, te je roditelj/polaznik suglasan s navedenom stavkom.

Isto se odnosi na bilo kakvu vrstu oštećenja privatnog instrumenta polaznika.

Prijava za programe GITARA 2024 I MUSIC IN STEPS je potpuna i pravovaljana nakon ispunjenja on- line prijavnica, plaćanja predujma u iznosu od 30% ukupnog iznosa cijene programa (u slučaju odustajanja predujam je nepovratan), slanja potvrde o uplati na e-mail adresu udruga.mook@muzikaukoracima.hr. Privola i Opći uvjeti poslovanja u pdf formatu bit će Vam poslani nakon ispunjavanja on-line prijavnice na Vašu e-mail adresu- ispunjavanje prijavnice smatra se pristankom na sve opće uvjete poslovanja i privolu. Najkasnije nakon isteka prijava, 15.03.2024. potrebno je izvršiti uplatu druge rate iznosa i poslati potvrdu o uplati na ranije navedenu e-mail adresu. Molimo da se rokovi poštuju radi neometane organizacije programa.

Isto se odnosi i na program Music in steps junior s time da se cijeli iznos uplaćuje jednokratno odmah
uz ispunjavanje prijavnice.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Svi podatci navedeni u prijavnici smatraju se ispravnima i roditelj/polaznik svojim potpisom privole i Općih uvjeta suradnje potvrđuje njihovu točnost.

Udruga Mook pridržava pravo raskida suradnje s roditeljem/polaznikom u slučaju da polaznik ometa programe Glazbenog kampa ili ne poštuje kućni red. Pritom će roditelju/polazniku biti vraćena polovica uplaćenog iznosa druge rate ukoliko nije protekla polovica planiranog programa te istom polazniku neće biti moguće pohađanje niti jednog sadržaja u organizaciji udruge Mook u budućnosti.

hrCroatian