Ovim dokumentom se uređuju odnosi Udruge Muzika u koracima (u nastavku udruga Mook) i roditelja/skrbnika djeteta prijavljenog u programe radionica ili samog polaznika ako je punoljetan (u nastavku roditelj/polaznik) koji se odvijaju u organizaciji udruge Mook u prostoru mjesnog odbora Milohnić, Milohnić bb, otok Krk.

Udruga Mook će za svakog polaznika radionica organizirati program kako je naveden na web stranici udruge www.muzikaukoracima.hr

Od  polaznika programa radionica očekuje se pristojno ponašanje, neometanje kolega u nastavi, pažnja prilikom rukovanja s instrumentima i opremom te želja za učenjem i  radom kao i poštivanje i slušanje mentora voditelja radionica.

Udruga Mook jamči da će sve programe voditi renomirani stručnjaci vrhunske naobrazbe.

U okviru pohađanja radionica polaznici sudjeluju i obavljaju aktivnosti na vlastitu odgovornost i na odgovornost roditelja za maloljetnike te u slučaju ozljede ili nesreće na satima radionica, mentor ili udruga Mook nisu odgovorni i protiv njih se ne može voditi bilo kakav sudski spor, te je roditelj/polaznik suglasan s navedenom stavkom.

Prijava za programe radionica je potpuna i pravovaljana nakon ispunjenja on-line ili tiskane prijavnice te plaćanja cijelog iznosa te se dolazak na prvi termin odabranog programa radionica smatra bezuvjetnim slaganjem s ovdje navedenim Općim uvjetima poslovanja. Opći uvjeti poslovanja  bit će Vam poslani nakon ispunjavanja on-line prijavnice na Vašu e-mail adresu.

Upute za plaćanje nalaze se na web stranici Udruge  www.muzikaukoracima.hr i/ili ste ih zaprimili u e-mail potvrdi on-line prijave.

Svi podatci navedeni u prijavnici smatraju se ispravnima i roditelj/polaznik putem on line privole potvrđuje njihovu točnost.

Udruga Mook pridržava pravo raskida suradnje s roditeljem/polaznikom u slučaju da polaznik ometa programe radionica ili ne poštuje pravila ponašanja ranije navedena.

Udruga Mook pridržava pravo promjene termina održavanja programa radionica obzirom na školske praznike ili blagdane.