Ovim dokumentom se uređuju odnosi Udruge Muzika u koracima (u nastavku udruga Mook) i roditelja/skrbnika djeteta prijavljenog u programe radionica ili samog polaznika ako je punoljetan (u nastavku roditelj/polaznik) koji se odvijaju u organizaciji udruge Mook.

Udruga Mook će za svakog polaznika radionica organizirati program kako je naveden na web stranici udruge www.muzikaukoracima.hr

Od  polaznika programa radionica očekuje se pristojno ponašanje, neometanje kolega u nastavi, pažnja prilikom rukovanja s instrumentima i opremom te želja za učenjem i  radom kao i poštivanje i slušanje mentora voditelja radionica.

The Association guarantees that all programs will be led by highly educated renowned experts.

Svi polaznici programa radionica dobit će diplome na završetku ciklusa predavanja.

U okviru pohađanja radionica polaznici sudjeluju i obavljaju aktivnosti na vlastitu odgovornost i na odgovornost roditelja za maloljetnike te u slučaju ozljede ili nesreće na satima radionica, mentor ili udruga Mook nisu odgovorni i protiv njih se ne može voditi bilo kakav sudski spor, te je roditelj/polaznik suglasan s navedenom stavkom.

The same applies to any kind of damage to participants’ private instruments.

The application for the programs radionica je potpuna i pravovaljana nakon ispunjenja on-line prijavnice i plaćanja prve rate te se dolazak na prvi termin odabranog programa radionica smatra bezuvjetnim slaganjem s ovdje navedenim Općim uvjetima poslovanja. Opći uvjeti poslovanja  bit će Vam poslani nakon ispunjavanja on-line prijavnice na Vašu e-mail adresu.

Način plaćanja za programe Music star(t) – grupna nastava, Nikad nije kasno , and Vokalni ansambl “Mook” je plaćanje na rate i iznosi 302 kn / *40€  mjesečno u periodu od listopada  do svibnja.

Za programe Music Star(t) – individualna nastava, Gitara je zakon, Crno bijeli svijetMandolinaUhvati ritam, Harmonika na najjače, Violina za početnike, Ukulele , and Moderno pjevanje plaćanje je na rate koje iznose 678 kn / *90 € mjesečno u periodu od listopada do svibnja.

Za programe Baletna Čarolija , and Koraci u muzici plaćanje je na rate koje iznose 604 kn / *80 € mjesečno u periodu od listopada do svibnja dok za program Individualne radionice Plešem! plaćanje na rate iznosi 678 kn / 90 € mjesečno u periodu od listopada do svibnja.

Za program Pokreni se uz glazbu plaćanje se vrši u mjesečnim ratama u iznosu od  302 kn / *40 € za pohađanje dva puta tjedno radionice po izboru (označiti u prijavi) za programe Muzika kroz korake elanaJaki izvana- Jači iznutra , and Nikad nije kasno za vitalnost.

Plaćanja se vrše na transakcijski račun Udruge Mook nakon izvršene prijave. Uplata se vrši najkasnije do 10. u tekućem mjesecu ako je plaćanje na rate, a uplate na cijeli iznos do 10. u mjesecu u kojem je započelo pohađanje programa.

Upute za plaćanje nalaze se na web stranici Udruge  www.muzikaukoracima.hr i/ili ste ih zaprimili u e-mail potvrdi on-line prijave.

U slučaju prijevremenog odustajanja za polaznike koji plaćaju mjesečno na rate cjelokupni iznos programa kojeg pohađaju:

  • Odustajanje do 3. sata- polaznik nema pravo povrata iznosa uplate prve rate.
  • odustajanje od 4. do 5. sata  – polaznik ili njegov zakonski skrbnik/roditelj dužni su podmiriti razliku do polovice vrijednosti programa odabrane radionice.
  • odustajanje od 6. sata na dalje- polaznik ili njegov zakonski skrbnik/roditelj dužni su podmiriti ostatak cjelokupnog iznosa programa radionice koji pohađaju

Svi podatci navedeni u prijavnici smatraju se ispravnima i roditelj/polaznik putem on line privole potvrđuje njihovu točnost.

Udruga Mook pridržava pravo raskida suradnje s roditeljem/polaznikom u slučaju da polaznik ometa programe radionica ili ne poštuje pravila ponašanja ranije navedena.

Udruga Mook pridržava pravo promjene termina održavanja programa radionica obzirom na školske praznike ili blagdane.


* Fiksni tečaj iznosi: 1 € = 7,53450 kn
en_USEnglish